สาระความรู้ทั่วไป

สัญญาณเตือนความสัมพันธ์ “Red Flags” คืออะไร เช็คได้อย่างไร ?

สัญญาณเตือนความสัมพันธ์ “Red Flags” เป็นเรื่องที่สำคัญมากในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก การเรียนรู้และเข้าใจเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้เราจะพูดถึงสัญญาณเตือนความสัมพันธ์ “Red Flags” ว่าเป็นอะไรและเราควรเช็คดูอย่างไรเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของเรา

“Red Flags” คืออะไร ?

“Red Flags” หมายถึง สัญญาณหรือเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงปัญหาในความสัมพันธ์ เช่น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การควบคุม การจดจ่อหรือไม่สนใจ คำพูดที่เจียวจรวย ฯลฯ เหล่านี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์อาจมีปัญหาในอนาคต

“Red Flags” เช็คอย่างไร ?

การเช็คสัญญาณเตือนความสัมพันธ์ “Red Flags” เราควรสังเกตพฤติกรรมของคู่รักในช่วงเวลาที่ไม่กระตุ้นอารมณ์ การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น การสนับสนุนและเข้าใจอีกฝ่าย และสำคัญที่สุดคือการเชื่อใจในสัญญาณที่เห็น จงไม่ปิดกั้นตัวเองให้เฉื่อยยิ้มหรือการหลบหลีกด้วยที่ไม่ถูกต้อง

10 List ความสัมพันธ์แบบ “Red Flags” 

1. การควบคุม

หากคู่ของคุณพยายามควบคุมทุกแง่มุมในชีวิตของคุณ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังพยายามที่จะครอบงำคุณ พฤติกรรมการควบคุมอาจรวมถึงการบอกให้คุณแต่งตัวอย่างไร พูดอย่างไร และทำอย่างไร หรือการแยกคุณออกจากเพื่อนและครอบครัว

2. ความหึงหวง

ความหึงหวงเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ แต่ถ้าคู่ของคุณหึงหวงมากเกินไป นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือพยายามที่จะควบคุมคุณ พฤติกรรมการหึงหวงอาจรวมถึงการตรวจสอบโทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ การติดตามคุณไปทุกที่ หรือการทำให้คุณรู้สึกผิดที่พูดคุยกับคนอื่น

3. การทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ร้ายแรงที่สุดในความสัมพันธ์ หากคู่ของคุณทำร้ายคุณทางร่างกาย แม้เพียงครั้งเดียว คุณควรออกจากความสัมพันธ์นั้นทันที การทำร้ายร่างกายอาจเริ่มต้นจากการผลักหรือตบ แต่ก็อาจรุนแรงขึ้นได้ในภายหลัง

4. การทำร้ายทางอารมณ์

การทำร้ายทางอารมณ์อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับรู้ได้ แต่ก็อาจเป็นอันตรายได้พอๆ กับการทำร้ายร่างกาย พฤติกรรมการทำร้ายทางอารมณ์อาจรวมถึงการดูถูกเหยียดหยาม การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง การทำให้คุณรู้สึกผิด หรือการคุกคามคุณ

5. การโกหกและการหลอกลวง

ความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ หากคู่ของคุณโกหกคุณหรือหลอกลวงคุณ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่เคารพคุณหรือไม่ซื่อสัตย์กับคุณ

6. การไม่เคารพ

ความเคารพเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ หากคู่ของคุณไม่เคารพคุณ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณหรือไม่สนใจความรู้สึกของคุณ

7. การขาดการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ หากคู่ของคุณไม่สื่อสารกับคุณอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่สนใจความรู้สึกของคุณหรือไม่ต้องการแบ่งปันชีวิตกับคุณ

8. การขาดความไว้วางใจ

ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ หากคุณไม่สามารถไว้ใจคู่ของคุณ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัย

9. การขาดความสนับสนุน

คู่ของคุณควรเป็นคนที่สนับสนุนคุณและอยู่เคียงข้างคุณเสมอ หากคู่ของคุณไม่สนับสนุนคุณ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่สนใจความสำเร็จของคุณหรือไม่ต้องการให้คุณมีความสุข

10. ความรู้สึกไม่สบายใจ

หากคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ดีต่อสุขภาพ คุณควรฟังสัญชาตญาณของคุณและออกจากความสัมพันธ์นั้น

หากคุณกำลังประสบปัญหาในความสัมพันธ์ คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากนักบำบัดหรือที่ปรึกษา นักบำบัดหรือที่ปรึกษาสามารถช่วยคุณระบุปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณและพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณ