SEO Marketing

ความสำคัญของ Search Engine ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

Search Engine (เครื่องมือค้นหา) คือโปรแกรมหรือบริการออนไลน์ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถป้อนคำค้นหาหรือคำคล้ายคลึงลงในช่องค้นหาของ Search Engine เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหานั้น ๆ บาง Search Engine ยังมีฟีเจอร์เสริมเช่นรายการแนะนำ, ข่าวสาร, แผนที่, และการค้นหารูปภาพหรือวิดีโอด้วย

Google เป็น Search Engine ที่รู้จักกันมากที่สุดในโลก แต่ยังมี Search Engine อื่น ๆ ด้วย เช่น

  • Google
  • Bing
  • Yahoo!
  • DuckDuckGo
  • Baidu (ในจีน)
  • และหลายอันอื่น ๆ ที่ให้บริการการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

Search Engine ทำงานโดยใช้โปรแกรมค้นหา (search algorithm) เพื่อสแกนและดัชนีเว็บไซต์ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต แล้วค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของผู้ใช้จากดัชนีนั้น ๆ โดยคำค้นหาที่ถูกป้อนจะถูกเปรียบเทียบกับข้อมูลในดัชนีเพื่อค้นหาหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องที่สุด

Search Engine มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายบนโลกออนไลน์