SEO Marketing

ทำความรู้จักกับ PageRank (PR) ค่าแนน SEO ในอดีต

PageRank (หรือ Page Rank) เป็นอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนาโดยลาร์รี ปิกซาร์ (Larry Page) และเซร์กี บริน (Sergey Brin), ผู้ก่อตั้ง Google ขึ้นมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมการค้นหาของ Google. PageRank ถูกใช้เพื่อวัดความสำคัญของหน้าเว็บในเครือข่ายของเว็บไซต์ โดยให้คะแนนแต่ละหน้าเว็บตามความสำคัญของลิงก์ที่เชื่อมโยงมาหาหน้านั้น ๆ โดยหน้าเว็บที่มีลิงก์จากหน้าอื่น ๆ หรือหน้าที่ถูกลิงก์ไปหามากจะได้คะแนน PageRank มากขึ้น

อัลกอริทึม PageRank ทำงานโดยดูจากความสัมพันธ์ของลิงก์ระหว่างหน้าเว็บ หน้าเว็บที่มีลิงก์มาหามากๆ หรือมีลิงก์จากหน้าอื่นที่มีความสำคัญจะได้รับคะแนน PageRank สูง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการแสดงผลในผลการค้นหาของ Google โดยในปัจจุบัน Google ได้มีการปรับปรุงอัลกอริทึมการค้นหาของตนอยู่เรื่อย ๆ และใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ ร่วมกับ PageRank เพื่อเป็นปัจจัยในการแสดงผลการค้นหา

ความสำคัญของ PageRank อยู่ในตำแหน่งเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ Google โดยหน้าเว็บที่ได้คะแนน PageRank สูงมีโอกาสแสดงขึ้นในผลการค้นหาและมีโอกาสให้ผู้ใช้ค้นหาเจอมากขึ้น แต่ควรระวังว่า PageRank เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดมากมายที่ Google ใช้ในการคำนวณผลการค้นหา และความสำคัญของ PageRank กำลังมีการแทนที่ด้วยอัลกอริทึมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้ผลการค้นหาที่ดีขึ้น