SEO Marketing

รวม Tags HTML ที่สำคัญและมีผลต่อ SEO

HTML tags ที่สำคัญต่อ SEO เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ของคุณ นี่คือบางแท็ก HTML ที่มีความสำคัญสำหรับ SEO:

  1. <title>: แท็ก <title> ใช้กำหนดหัวข้อหน้าเว็บ (title tag) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนแท็บเบราวเซอร์ของผู้เยี่ยมชม และก็เป็นส่วนสำคัญของ On-Page SEO เนื่องจากเป็นหัวข้อหลักที่เครื่องมือค้นหาจะพิจารณาในการแสดงผลในผลการค้นหา
  2. <meta name=”description”>: แท็ก <meta name=”description”> ใช้เพื่อระบุคำอธิบายเว็บไซต์หรือหน้าเว็บ ข้อมูลนี้แสดงในผลการค้นหาเป็นตัวอย่างข้อความที่อยู่ในเซอร์ชันผลการค้นหาและมีบทบาทในการดึงดูดผู้เยี่ยมชม
  3. <h1>, <h2>, <h3> และอื่น ๆ: แท็ก Header (เช่น <h1>, <h2>, <h3>, …) ใช้ในการกำหนดหัวข้อของเนื้อหาและโครงสร้างของหน้าเว็บ โดย <h1> มักถูกใช้สำหรับหัวข้อหลักสุดแรกของหน้าเว็บ ส่วน <h2>, <h3> เป็นหัวข้อย่อยที่อ้างถึงเนื้อหาย่อยในหน้าเว็บ
  4. <img>: แท็ก <img> ใช้ในการแสดงรูปภาพบนเว็บไซต์ ควรใช้แอตทริบิวต์ “alt” เพื่อระบุข้อความอัต alternative เป็นคำอธิบายรูปภาพ ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ SEO และการเข้าใจเนื้อหาของรูปภาพ
  5. <a>: แท็ก <a> ใช้สำหรับลิงก์ไปยังหน้าเว็บหรือที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต การใช้ลิงก์ให้ถูกต้องและเกี่ยวข้องมีผลในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บและการโดยปริยายเนื้อหา
  6. <meta name=”robots”>: แท็ก <meta name=”robots”> ใช้กำหนดการพึงรับหรือปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเครื่องมือค้นหา เช่น “index” เพื่ออนุญาตให้เครื่องมือค้นหาเข้าถึงหน้านี้, หรือ “noindex” เพื่อปฏิเสธการเข้าถึง
  7. <canonical>: แท็ก <canonical> ใช้เพื่อระบุ URL หลักของหน้าเว็บเมื่อมีหลาย URL ที่ชี้ไปยังเนื้อหาเดียวกัน ที่ช่วยลดปัญหาการทับซ้อนของเนื้อหาและช่วยให้เครื่องมือค้นหารับรู้ URL หลัก
  8. <meta name=”viewport”>: แท็ก <meta name=”viewport”> ใช้ในการกำหนดสเกลและการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือ การกำหนด viewport ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้หน้าเว็บดูถูกต้องและน่าสนใจบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
  9. <meta name=”keywords”>: แท็ก <meta name=”keywords”> ใช้ในการระบุคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บ แต่ความสำคัญของแท็กนี้มีลดลงและมาตรฐานเครื่องมือค้นหาไม่คำนึงถึงมันเท่าไรแล้วในการจัดอันดับหน้า

การใช้แท็ก HTML ที่ถูกต้องและประโยชน์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสดีขึ้นในการปรากฏในผลการค้นหาและเพิ่มความน่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมชมของคุณ